Tạo sự tin tưởng của khách hàng bằng cam kết giải quyết các vấn đề của khách hàng với phương châm:

 Chất lượng sản phẩm tốt nhất.

 Thời gian giao hàng nhanh nhất.

 Giá cả hợp lý nhất.

    ダイナモ ベトナム

    Tel: 0274-351-5277; 0274-351-5286

    E-mail: info@dynamo.vn

    所在地: ロットC3.2, D1道路, Dong An 2工業団地, Hoa Phu区, Thu Dau Mot市, Binh Duong 県、ベトナム

Page Top